www.suratcenter.com

HOME

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร เครื่องดื่ม

ธุรกิจการค้า

ท่องเที่ยวทางทะเล หมู่เกาะ
ภูเขา น้ำตก เดินป่า อุทยานแห่งชาติ
วัด โบราณสถาน ประวัติศาสตร์
สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน
แผนที่ท่องเที่ยว
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทอง
อุตยานแห่งชาติเขาศก
เขื่อนรัชชประภา
แผนที่โรงแรม รีสอร์ท
อาหารทะเล
อาหารพื้นเมือง อาหารปักษ์ใต้
อาหารเช้า เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
ผับ คาราโอเกะ สถานบันเทิง
แผนที่ร้านอาหารและสถานบันเทิง
ธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนที่ธุรกิจ

     
Search  
   - A   + A
 

อ.บ้านนาสาร :


ผลิตภัณฑ์และของฝาก


 ที่  ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที่  หมู่ที่  ตำบล  ชื่อผลิตภัณฑ์  ประเภทผลิตภัณฑ์
 1.  นางสาวรัชนี  ชุมพงษ์  117/2  1  คลองปราบ  เรียงร้อยสร้อยหิน  ผ้า - เครื่องแต่งกาย
 2.  นางสาวจินตนา  กลางณรงค์  3  11  นาสาร  สละบัณฑิต  อาหาร-ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรที่บริโภค
 3. นางศรีรา  อินทสโร  54  1  ควนศรี  น้ำยาล้างจาน  สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
 4. นางสาวราตรีพร  เพ็ชรรักษ์  91  3  ควนศรี  ดอกไม้ประดิษฐ์
จากดินญี่ปุ่น
 ของใช้/ของตกแต่ง/
ของที่ระลึก
 5.  นางสาวภิมล  แก้วดวง  160  1  คลองปราบ  ขนมดอกจอก  
 6.  นายเกรียงไกร  สุขอ่อน  175  1  คลองปราบ  เงาะโรงเรียน  อาหาร-ผลิตถัณฑ์ทาง
การเกษตรที่บริโภค
 7. นางสาวธัญลีนุช  รัตนบุรี   289/1  5  คลองปราบ  เครื่องประดับ
ตกแต่งร่างกายฯ
 ผ้า - เครื่องแต่งกาย
 8.  นายสมคิด  มีศรี  283/3  5  คลองปราบ  เงาะโรงเรียน/
ลองกอง/มังคุด
 อาหาร - แปรรูปกึ่งสำเร็จรูป
/สำเร็จรูป
 9.  นายล้วน  แซ่ภู่  185  6  ทุ่งเตาใหม่  เฟอร์นิเจอร์
จากตอไม้-รากไม้
 ของใช้ของตกแต่ง/
ของที่ระลึกฯ
 10.  นางหนูลักษณ์  รักสวนเงิน  138/6  4  ทุ่งเตา ดอกไม้จากผ้าใยบัว  ของใช้ของตกแต่ง/
ของที่ระลึกฯ
 11.  นางจารีย์  ฤทธิเรือง  125/3  4  คลองปราบ น้ำมันมะพร้าว สมุนไพรที่ม่ใช่อาหาร
 12.  นางสาวกาญจนา  เจ้ยแก้ว  164/51  6 ลำพูน ดอกไม้จากผ้า/
ศิลปร้อยลูกปัดคริสตัล
ของใช้ของตกแต่ง/
ของที่ระลึกฯ
 13. นายสุขุม  เจียมทวีบุญ  110  16  นาสาร ลองกอง/สละ อาหาร-ผลิตผลทาง
การเกษตรที่บริโภค
 14.  นางวิชาดา  ว่องสกุล  84/1-2  11  นาสาร นมแพะ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 15.  นายอาทิตย์  มติธรรม  430  1  คลองปราบ สละอาทิตย์ อาหาร-ผลิตผลทาง
การเกษตรที่บริโภค
 16. นางชะอ้อน  โอชา  59/1  3 พรุพี น้ำพริกเห็ดสามรส อาหาร-แปรรูป
/กึ่งสำเร็จรูป
 17.  นายประยงค์  จันทร์พงษ์  242/3  3  คลองปราบ กระจกแกะสลักลาย ของใช้ของตกแต่ง/
ของที่ระลึกฯ
 18.  นางสาวนิชนารถ  มากบุญ  44/10  2  คลองปราบ ผีเสื้อใบยางพารา/
ดอกไม้ใบยางพารา
ของใช้ของตกแต่ง/
ของที่ระลึกฯ
 19.  นางจินตนา  หนศรีแก้ว  225/2  2  คลองปราบ  ไวน์ผลไม้/
ชามะขาม 3 รส
เครื่องดื่ม-มีแอลกฮอล์
 20.  นางสุดารัตน์  มากทุ่งคา  31/4  1  ลำพูน มุ้ง ของใช้ของตกแต่ง/
ของที่ระลึกฯ
 21.  นางพรรณี  แก้วคงคา  8/2  5 ควนศรี ผลิตภัณฑ์
จากปลาน้ำจืด
อาหาร - แปรรูป
กึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูป
 22.  นายจารึก  คงทรัพย์  36  5 ทุ่งเตาใหม่ ผลิตภัณฑ์
จากไม้
ของใช้ของตกแต่ง/
ของที่ระลึกฯ
 23.  นางดัชนีย์  ยังชู  4/1  1  ทุ่งเตา  ผลิตภัณฑ์
จากผ้าบาติก
 ผ้า - เครื่องแต่งกาย


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

www.suratcenter.com

HOME

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร เครื่องดื่ม

ธุรกิจการค้า

    ©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
สุราษฎร์เซ็นเตอร์ดอทคอม
148/36 ซ.ดอนนก28
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-218394 Fax: 077-206759
Email : successidea@live.com
 
Untitled Document